PRAKTICKÉ INFORMACE: 
 
 

Kontakt:


 
 


O solární energii a slunečním záření

Sluneční záření umožňuje svojí přítomností život na Zemi jako takový. Přímo určuje přírodní pochody, které jsou pro náš život nepostradatelné, jako například fotosyntézu, vítr, déšť, mořské proudy a jiné. Vlivem těchto pochodů se sluneční energie může transformovat, ukládat a využívat jako:

 • Biomasa - díky biochemickým reakcím je až 0,1% sluneční energie přeměněno a uloženo v zelených částech rostlin. Ty lze posléze využít jako zdroj energie.

 • Fosilní paliva - za příznivých podmínek, působením geofyzikálních procesů ve větších hloubkách za vysokých tlaků a teplot bez přístupu vzduchu může být biomasa časem přeměněna na uhlí, ropu, či zemní plyn.

 • Vodní energie - zhruba čtvrtina slunečního záření je využita k výparu vody. Její následná kondenzace ve výše položených místech, dává vzniknout vodní energii.

 • Větrné energie - vlivem nerovnoměrného zahřívání zemského povrchu dochází k pohybu vzduchu, tedy vzniku větru.

 • Přímé využití solární energie - dopadající energii Slunce lze využívat přímo, a to buďto pasivně díky vhodné tzv. solární architektuře, nebo aktivně, a to buď přeměnou na tepelnou energii v tzv. termických kolektorech (sběračích), anebo transformací na energii elektrickou ve fotovoltaických kolektorech. Více na téma využití solární energie naleznete zde.

 • Všechny výše vyjmenované druhy solární energie, s výjimkou fosilních paliv, považujeme za obnovitelné zdroje energie, přičemž nejefektivnější využití solární energie je logicky její přímé využití, neboť každá přeměna energie s sebou nutně nese určitou ztrátu. V případě fosilních paliv je třeba si uvědomit, že energie v nich akumulovaná se dnes spotřebovává mnohem rychleji, než se vytvářela. Fakt, že za 1 rok spotřebuje lidstvo takové množství energie, které se vytvářelo přibližně 1 milión let, dokazuje, že tento zdroj bude brzy vyčerpán. Nemluvě o škodlivých následcích spalování fosilní paliv na životní prostředí, jako je skleníkový efekt (více zde), který dle drtivé většiny vědeckých analýz nezanedbatelnou měrou přispívá k dnes tolik diskutovaným klimatickým změnám. Za další negativní dopady jmenujme alespoň znečištění ovzduší a vod.

  Jak termické, tak i fotovoltaické kolektory (sběrače) nefungují samy o sobě, ale potřebují přídavná technická zařízení (například měniče, akumulátory apod.). Takto zapojená zařízení se poté odborně nazývají solární systémy.
  Solární elektrárny

  O historii a principu stále populárnějšího fenoménu solárních elektráren u nás i jinde ve světě... >>

  Videa na téma sluneční energie

  Portál Youtube.com nabízí množství více či méně zajímavých a užitečných videí na téma sluneční energie. Prohlédněte si je na Youtube.com... >>
   


  Odkazy: | Klasika | Jazz | Letenky USA
  Solární-energie.info, informační portál o sluneční energii a vším s ní spojeném. Naleznete u nás jak obecné informace o vlastnostech, východách a možnostech využití sluneční energie, tak konkrétní informace pro firmy, domácnosti i jednotlivce o solárních technologiích a produktech.
  Máte-li dotazy ohledně těchto stránek, popřípadě vás zajíma jakákoli možná spolupráce, nebo cokoli jiného, kontaktujte nás. Pokud máte dotaz ohledně praktického využití solární energie, položte jej prosím do diskuzního fóra, pokusíme se jej zodpovědět tam.
  Dotazy ohledně marketingové a obchodní spolupráce s portálem Solarni-energie.info prosim smerujte na email.