PRAKTICKÉ INFORMACE: 
 
 

Kontakt:


 
 


Solární systémy

Ať už mají solární kolektory plnit naše nároky na ohřev teplé vody, vytápění nebo výrobu energie, je vždy nutné je napojit na další technická zařízení. Vzniklý komplex těchto zařízení se pak nazývá solárním systémem.

Dle funkce rozlišujeme následující solární systémy:
 • Termický solární systém na ohřev vody
 • Termický solární systém na vytápění
 • Ostrovní fotovoltaický solární systém
 • Fotovoltaický solární systém zapojený do sítě

 • Termický solární systém na ohřev vody

  V podmínkách České republiky se pro ohřev vody používají především dvouokruhové solární systémy s nuceným oběhem, kdy je cirkulace vody zajištěna pomocí čerpadla.

  Celý proces ohřevu funguje následovně:
  Sluneční paprsky dopadají na kolektor (odkaz na termické kolektory), kde předávají svou energii teplonosné kapalině. Tato kapalina poté putuje potrubím do zásobníku (boileru), kde ohřívá pitnou vodu. Chceme-li účinně zabránit ztrátám, je velmi důležité, aby potrubí a zásobník byly dobře tepelně izolovány. Z důvodu zajištění dostatečného množství teplé vody i v období nepřízně počasí, se obvykle do zásobníku instaluje přídavné topné těleso (např. elektrické). Teplonosná kapalina, která předala své teplo pitné vodě je za pomocí čerpadla hnána zpět do kolektoru.

  Aby systém dobře fungoval, je nezbytně nutné, aby obsahoval toto vybavení:
 • Elektronický spínač – Zajišťuje, aby bylo čerpadlo v provozu pouze tehdy, kdy jsou zajištěny efektivní tepelné zisky, tedy teplonosná kapalina nese dostatečnou energii pro ohřev pitné vody.
 • Teploměry – Do systému se instalují zpravidla dva, ukazují nám teplotu teplonosné kapaliny před a za zásobníkem.
 • Expanzní nádoba – Slouží k udržení provozního tlaku v systému, při měnících se teplotách vyrovnává změny objemu kapaliny.
 • Brzda samotížné cirkulace – Brání gravitačnímu proudění v době, kdy nejsou zajištěny efektivní tepelné zisky (v noci, nebo pokud je zatažená obloha).
 • Přetlakový ventil – Používá se pro odběr teplonosné kapaliny z potrubí v případech nadměrného tlaku.
 • Odvzdušňovací ventil – Umožňuje vypuštění plynu ze solárního systému, umisťuje se do nejvyššího místa systému.
 • Uzavírací a plnící kohouty – Slouží k úplnému vypuštění resp. napuštění teplonosné kapaliny do oběhu.
 • Termický solární systém pro vytápění

  Problémem solárních systémů pro vytápění je skutečnost, že v období, kdy potřeba topit je největší, tedy v zimě, je solární energie nedostatek. Jednou z možností je akumulace solární energie ve velkých zásobnících, což je ale finančně velmi náročné. Druhou je pak pouze částečné vytápění solárním systémem, který je kombinován s některým z konvenčních zdrojů energie (elektřina, plyn). Tato varianta je o poznání finančně zajímavější.

  Solární systém pro vytápění je obdobný jako ten pro ohřev vody s tím rozdílem, že je v něm nutné v co maximální možné míře zamezit ztrátám. Instalaci solárního systému pro vytápění by tedy měla předcházet důsledná tepelná izolace budovy (roční spotřeba energie na vytápění by neměla překročit hodnotu 50 kWh/m2). Vhodné je pak vytápění podlahou, ale i stěnami a stropem. Kromě zásobníku teplé užitkové vody je instalován ještě jeden tepelný zásobník (bývá vždy o něco větší) a náhradní zdroj tepla stálého výkonu.

  Vzhledem k vyšším nárokům na účinnost jsou pro tyto systémy používány výhradně kolektory se selektivní absorpční vrstvou (odkaz na ploché solární kolektory resp. termické solární kolektory). Velmi důležitou roli pak hraje umístění a sklon kolektorů. Jejich orientace by měla být co nejvíce na jih, přičemž odklon od horizontální roviny by měl činit alespoň 40°.

  Ostrovní fotovoltaický solární systém

  Informace připravujeme...

  Fotovoltaický solární systém zapojený do sítě

  Informace připravujeme...  Solární elektrárny

  O historii a principu stále populárnějšího fenoménu solárních elektráren u nás i jinde ve světě... >>

  Videa na téma sluneční energie

  Portál Youtube.com nabízí množství více či méně zajímavých a užitečných videí na téma sluneční energie. Prohlédněte si je na Youtube.com... >>
   


  Odkazy: | Klasika | Jazz | Letenky USA
  Solární-energie.info, informační portál o sluneční energii a vším s ní spojeném. Naleznete u nás jak obecné informace o vlastnostech, východách a možnostech využití sluneční energie, tak konkrétní informace pro firmy, domácnosti i jednotlivce o solárních technologiích a produktech.
  Máte-li dotazy ohledně těchto stránek, popřípadě vás zajíma jakákoli možná spolupráce, nebo cokoli jiného, kontaktujte nás. Pokud máte dotaz ohledně praktického využití solární energie, položte jej prosím do diskuzního fóra, pokusíme se jej zodpovědět tam.
  Dotazy ohledně marketingové a obchodní spolupráce s portálem Solarni-energie.info prosim smerujte na email.