PRAKTICKÉ INFORMACE: 
 
 

Kontakt:


 
 


Státní podpora sluneční energie

V České republice lze získat podporu na instalaci solárního systému na třech úrovních:
 • Evropská dotace – Operační program životního prostředí
 • Národní dotace – Státní fond životního prostředí
 • Komunální dotace – Instalaci solárních zařízení podporuje v současné době celkem 5 měst: Praha, Plzeň, Kladno, Litoměřice, Náchod a pouze 1 obec: Jindřichovice pod Smrkem

 • Pokud chcete provozovat fotovoltaickou elektrárnu a dodávat energii do sítě, stát pro rok 2008 garantuje výkupní cenu 13,46 Kč bez DPH za kilowatthodinu (cenové rozhodnutí ERU č. 7/2007), a to po dobu 20 let (vyhláška 364/2007 Sb., vyhláška 150/2007 Sb.), přičemž nárůst výkupních cen je v intervalu 2 – 4 % za rok. (vyhláška 150/2007 Sb.)

  Evropské dotace

  Jsou určeny na velké a finančně značně náročné projekty. Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 z evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) přes 5 miliard euro. Objemem financí - 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR - se jedná o druhý největší český operační program.

  Solární systémy jsou součástí podpory v prioritní ose 3, konkrétně oblasti podpory 3.1. - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. Příjem žádostí byl Státním fondem životního prostředí v roce 2008 stanoven na říjen - listopad 2008.

  O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, vysoké školy, neziskové organizace a obchodní společnosti vlastněné obcemi. Výše podpory je až do 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu, přičemž minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 0,5 milionu korun (více na www.opzp.cz ).

  Národní dotace

  Nepodnikající fyzické osoby mohou získat dotace na solární systém u Státního fondu životního prostředí ČR. Příjem žádostí probíhá v roce 2008 od konce března, a to v následujících kategoriích:
 • 1.A.b - na ohřev užitkové vody 50 000 Kč, max. 50 % uznatelných nákladů
 • 1.A.c - na ohřev užitkové vody a přitápění 60 000 Kč, max. 50 % uznatelných nákladů
 • 1.A.d - na výrobu elektřiny - letos nebyl příjem žádostí otevřen.

 • Podporu lze získat na solární systémy určené pro přitápění a celoroční ohřev teplé vody nebo pouze pro celoroční ohřev teplé vody, a to i při instalaci v novostavbách. V případě, že je solární systém využíván i k ohřevu vody v bazénu, odborný posudek doloží, že systém je zapojen takovým způsobem, aby byl přednostně využíván pro ohřev teplé vody a/nebo vytápění. Předmětem podpory u solárních systémů na přitápění a teplou vodu nejsou investice do otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tělesa).

  Žadatelem mohou být pouze fyzické osoby, a to buď vlastník bytu/rodinného domu, ve kterém je instalován obnovitelný zdroj, nebo nájemník, pokud má souhlas vlastníka bytu/rodinného domu.

  Dotaci mohou získat i ti, kteří výměnu kotle provedli již před vyhlášením programu. Podporu totiž lze poskytnout pouze na ukončené akce (tj. na již instalovaná zařízení), a to maximálně do 18 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu. Realizace a financování akce musí být zahájeny až po 1. lednu 2005 (více na www.sfzp.cz)

  Komunální dotace

  Na instalaci termických solárních systémů města poskytují následující dotace:
 • Litoměřice - 40 000 Kč na projekt, výplata do 14 dní od přiznání dotace
 • Plzeň - 2 000 Kč/m2 kolektorové plochy
 • Praha - 4 000 Kč na m2 systému, max. 50 % doložených nákladů, nejvýše však 80 000 Kč)
 • Kladno - 2 000 Kč/instalovaný kilowatt termického systému
 • Náchod - 10 000 Kč pro systém na ohřev vody, 15 000 Kč pro systém na podporu přitápění
 • Jindřichovice pod Smrkem - do 30 000 Kč na projekt a do 40 % investičních nákladů s tím, že z poloviny jde o nevratnou dotaci a zbytek tvoří bezúročná půjčka se splatností 2 - 10 let

 • Na instalaci fotovoltaických jsou pak komunální dotace následující:
 • Plzeň - 20 Kč/Wp, pro systém s výkonem do 5 kWp
 • Praha - 4 000 Kč/m2, nejvýše 80 000 Kč

 • Solární elektrárny

  O historii a principu stále populárnějšího fenoménu solárních elektráren u nás i jinde ve světě... >>

  Videa na téma sluneční energie

  Portál Youtube.com nabízí množství více či méně zajímavých a užitečných videí na téma sluneční energie. Prohlédněte si je na Youtube.com... >>
   


  Odkazy: | Klasika | Jazz | Letenky USA
  Solární-energie.info, informační portál o sluneční energii a vším s ní spojeném. Naleznete u nás jak obecné informace o vlastnostech, východách a možnostech využití sluneční energie, tak konkrétní informace pro firmy, domácnosti i jednotlivce o solárních technologiích a produktech.
  Máte-li dotazy ohledně těchto stránek, popřípadě vás zajíma jakákoli možná spolupráce, nebo cokoli jiného, kontaktujte nás. Pokud máte dotaz ohledně praktického využití solární energie, položte jej prosím do diskuzního fóra, pokusíme se jej zodpovědět tam.
  Dotazy ohledně marketingové a obchodní spolupráce s portálem Solarni-energie.info prosim smerujte na email.