PRAKTICKÉ INFORMACE: 
 
 

Kontakt:


 
 


Termické solární kolektory (panely)

Termické kolektory a panely slouží k výrobě tepelné energie. Běžně se používají k ohřevu vody v bazénech, k přípravě teplé užitkové vody (TUV) a k vytápění. Další možná využití jsou k výrobě páry či procesního tepla (výroba technologického tepla).

Dle možnosti využití a konstrukce dělíme termické sluneční kolektory na:
 • bazénové sluneční kolektory
 • ploché sluneční kolektory
 • vakuové sluneční kolektory

 • Základním prvkem každého termického kolektoru je absorbér – deska resp. trubice, která se nachází uvnitř kolektoru. Právě na povrchu absorbéru se sluneční záření přeměňuje na tepelnou energii. V závislosti na plánovaném využití je třeba zvážit z jakého materiálu bude povrch absorbéru vyroben (černá barva, speciální selektivní vrstva aj.).

  Zatímco bazénové a kapalinové kolektory bývají obvykle deskovitého tvaru, vakuové kolektory mají vzhledem ke svým konstrukčním požadavkům tvar trubicový (vakuový kolektor je namáhán značným rozdílem tlaků).

  1. Bazénové solární kolektory

  Bazénový kolektor je nejjednodušším typem slunečních kolektorů, neboť nároky na jeho použití jsou zpravidla nejnižší. Kolektor je tvořen pouze absorbérem černé barvy (černá nejlépe pohlcuje světlo), bez skříně chránící teplo a bez skleněné desky.

  Jak název napovídá, tyto solární kolektory mají své využití především při ohřevu vody v bazénech, kdy teplotní rozdíl absorbéru a okolí je od 0 do 20°C. Díky tomu, že v konstrukci je vynechána skleněná deska, tak odpadají ztráty odrazem a prostupem (transmisí). Při nevýrazných teplotních rozdílech mezi absorbérem a okolím je stupeň účinnosti, v porovnání s kapalinovým i vakuovým kolektorem, dokonce vyšší. Při teplotních rozdílech větších než 10°C se tato výhodná účinnost ztrácí.

  2. Ploché solární kolektory

  Sluneční záření v plochých kolektorech je zachyceno nejprve absorbérem, kde se přímo transformuje na tepelnou energii. Tato energie je posléze pomocí teplonosné kapaliny odvedena do výměníku, kde je teplo využito k přípravě teplé užitkové vody (TUV), pro vytápění, případně uskladněno k pozdějšímu využití (na dobu, kdy je slabý sluneční svit). Teplonosnou kapalinou je obvykle voda s příměsí ekologicky nezávadné nemrznoucí kapaliny (sloučeniny glykolu, solaren aj.)

  Dnes jsou na trhu i ploché kapalinové sluneční kolektory, které jsou vybavené selektivní absorpční vrstvou. Ta, v porovnání s černým nátěrem, podstatně zvětšuje schopnost kolektoru zachytit sluneční záření, neboť dokáže zachytit i tzv. difuzní záření ( záření rozptýlené v atmosféře, které vzniklo odrazem slunečního záření na překážkách v atmosféře).

  Zkušenosti nám ukazují, že pomocí termických plochých kolektorů lze v podmínkách ČR ušetřit až 75% ročních nákladů na ohřev teplé vody. Tyto systémy dokáží pracovat s účinností až 80% , přičemž životnost základních komponentů se pohybuje okolo 30let.

  Výhodou kapalinových kolektorů je nízká pořizovací cena, nevýhodou naopak nízká účinnost. V praxi se využívají především k ohřevu teplé užitkové vody, přičemž ploché solární kolektory se selektivním povrstvením lze využít i k vytápění.

  3. Vakuové solární kolektory

  Jedná se de facto o zdokonalený kapalinový sluneční kolektor s nižším množstvím tepelných ztrát a tedy i s vyšší účinností. V porovnání s kapalinovým kolektorem je vakuový kolektor výkonnější, obzvlášť když je rozdíl teploty vzduchu a kolektoru výrazný (v zimě), nebo při menším záření. Ztráty se ve vakuových kolektorech minimalizují odstraněním vzduchu z kolektoru. Tento princip je nám všem ostatně dobře známý, neboť byl využit např. k výrobě termosky.

  Solární kolektory prostřednictvím vakuované trubice zachycují sluneční záření a přeměňují jej na tepelnou energii. Vlivem působení této energie dochází k výparu teplonosné kapaliny (obvykle voda při sníženém tlaku, nebo alkohol), ta přechází jako pára do kondenzátoru, kde předá teplo topné vodě, nebo TUV. Poté se ochladí, zkapalní a vrací se zpět do kolektoru.

  Výhodou vakuových kolektorů je vysoká účinnost, naopak nevýhodou je vyšší pořizovací cena. Vakuové kolektory jsou vhodné pro vytápění budov, naproti tomu jsou méně vhodné k přípravě TUV (k tomuto účelu se využívají pouze pokud majitel vyžaduje vyšší teplotu vody) a zcela nevhodné pro ohřev bazénové vody.

  Energetické zisky

 • Kapalinové kolektory bez selektivního povrstvení 250 – 400 kWh/m2 za rok
 • Kapalinové kolektory se selektivním povrstvením 320 – 530 kWh/m2 za rok
 • Vakuové trubicové kolektory 400 – 890 kWh/m2 za rok
 • Solární elektrárny

  O historii a principu stále populárnějšího fenoménu solárních elektráren u nás i jinde ve světě... >>

  Videa na téma sluneční energie

  Portál Youtube.com nabízí množství více či méně zajímavých a užitečných videí na téma sluneční energie. Prohlédněte si je na Youtube.com... >>
   


  Odkazy: | Klasika | Jazz | Letenky USA
  Solární-energie.info, informační portál o sluneční energii a vším s ní spojeném. Naleznete u nás jak obecné informace o vlastnostech, východách a možnostech využití sluneční energie, tak konkrétní informace pro firmy, domácnosti i jednotlivce o solárních technologiích a produktech.
  Máte-li dotazy ohledně těchto stránek, popřípadě vás zajíma jakákoli možná spolupráce, nebo cokoli jiného, kontaktujte nás. Pokud máte dotaz ohledně praktického využití solární energie, položte jej prosím do diskuzního fóra, pokusíme se jej zodpovědět tam.
  Dotazy ohledně marketingové a obchodní spolupráce s portálem Solarni-energie.info prosim smerujte na email.